Certyfikaty sterylizacji INTENZE

W INTENZE zdrowie i bezpieczeństwo są naszym priorytetem nr 1. Inne firmy są mniej skłonne zawsze zapewnić w 100% sterylne, całkowicie bezpieczne ink tak jak my. Dlatego na tej stronie udostępniamy do publicznego wglądu wszystkie oficjalne certyfikaty sterylizacji. Tutaj znajdziesz wszystkie certyfikaty sterylizacji dla produktów INTENZE.

Aby znaleźć numer partii # ink jest z, sprawdź etykietę na butelce. Zobaczysz plik Partia pole nad datą ważności z krótkim kodem, np. SS226. Numer partii ink byłoby 226.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie sales@intenzeproducts.com.

Sterylizacja

 Naszym priorytetem nr 1 jest bezpieczeństwo i skuteczność naszych produktów. Dlatego sterylizujemy wszystkie nasze inks za pośrednictwem zewnętrznego zakładu sterylizacyjnego.